Haalt uw school alles uit het leermiddelenbudget?

Haalt uw school alles uit het leermiddelenbudget?

Ik help scholen om grip te krijgen op hun leermiddelenbudget. De afgelopen jaren heb ik meerdere scholen geholpen om het beschikbare budget voor leermiddelen efficiënt te besteden. In dit artikel vertel ik u graag hoe ik dat heb aangepakt.

De Wet Gratis Schoolboeken

Sinds de invoering van de Wet Gratis Schoolboeken in 2008 ontstond voor bijna alle schoolbesturen in Nederland een aanbestedingsverplichting. Sindsdien is het aantal distributeurs van leermiddelen in rap tempo gereduceerd tot drie spelers in de markt. Deze educatieve dienstverleners bedienen alle drie typen leermiddelenfondsen: intern, extern en gefaciliteerd. En dat doen ze prima. Het zijn echter wel commerciële partijen, met aandeelhouders die rendementen eisen. Simpel gezegd: uitbesteden is duurder dan wanneer een school het zelf doet. Natuurlijk heb je als school of schoolbestuur wel enige schaalgrootte nodig om een intern leermiddelenfonds te kunnen organiseren. Steeds meer scholen in Nederland kiezen echter voor een extern leermiddelenfonds, of een gefaciliteerd leermiddelenfonds. Mijn stelling: dat kost scholen geld, onnodig veel geld.

Mijn inzet

Zelf ben ik aan de Technische Universiteit Eindhoven opgeleid als bouwkundig ingenieur. Toen ik in 2013 bij de Alliantie terecht kwam duurde het even voordat ik door had hoe de leermiddelenmarkt in het voortgezet onderwijs in elkaar zat. Inmiddels ken ik deze markt goed. Na acht jaar presenteer ik mij als specialist op het gebied van leermiddelen in het voortgezet onderwijs. Ik heb veel geleerd over hoe scholen in elkaar zitten. En ik begrijp hoe het spel van uitgeverijen, distributeurs, leveranciers van elektronische leeromgevingen en andere platforms werkt. Die kennis wil ik graag inzetten om andere scholen en schoolbesturen in Nederland te helpen.

Kennis van zaken

Zoals eerder benoemd is de trend dat steeds meer scholen kiezen voor een extern leermiddelenfonds. Daarmee besteden scholen niet alleen hun leermiddelenfonds uit, ze verliezen ook kennis. De afgelopen acht jaar verkeerde ik in de luxe positie dat ik tot 80% van mijn werktijd kon besteden aan het leiden van een van de grootste intern leermiddelenfondsen van Nederland. Dat is redelijk uniek, want de meeste scholen of schoolbesturen beleggen de rol van leermiddelencoördinator of boekenfondsbeheerder als neventaak bij een conrector, een afdelingsleider, een hoofd facilitaire zaken, een conciërge of een medewerker van de leerlingenadministratie.

LiFo als product

Een extern leermiddelenfonds is duurder en scholen verliezen waardevolle kennis. Waarom kiest men dan toch steeds vaker voor deze vorm van uitbesteden? Het antwoord: het zogenaamde LiFo-model. Binnen de leermiddelenmarkt staat LiFo voor Licentie-Folio. Leerlingen krijgen toegang tot de volledige digitale methode (licentie) via het platform van de uitgeverij en indien gewenst ontvangt men daarnaast een leerwerkboek (folio) dat eigendom wordt van de leerling. Als product een aardige innovatie, wanneer je het vergelijkt met de traditionele methodes. Eerder kocht je een papieren tekstboek dat je in gemiddeld vier jaar afschreef. Daarnaast kocht je elk jaar een werkboek en eventueel een licentie voor toegang tot de digitale leeromgeving. Die werkboeken werden de afgelopen jaren al steeds vaker gekoppeld aan de licentie, losse werkboeken zijn niet meer te koop. En nu, met de introductie van LiFo verdwijnt het traditionele papieren tekstboek uit de catalogi van de uitgeverijen.

LiFo als contract

Het LiFo-model is echter niet alleen een product, het is tevens een contractvorm. Uitgeverijen proberen om scholen te verleiden om te kiezen voor meerjarige abonnementen, waarbij elk jaar flinke bedragen moeten worden betaald. Daarnaast schrijven scholen aanbestedingen uit, in percelen, zodat uitgeverijen rechtstreeks op de aanbesteding in kunnen schrijven. Het doel? Distributeurs worden buiten spel gezet. De belofte aan scholen was dat dit een kostenvoordeel zou opleveren, waar schoolbesturen van mee mochten profiteren. In de praktijk gebeurt het tegenovergestelde: de schoolbesturen met een LiFo-contract zijn duurder uit.

Uw puntjes op de U

Het is mijn ambitie om scholen te helpen om de beschikbare middelen voor leermiddelen efficiënter in te zetten. Met mijn kennis en ervaring help ik scholen om inzicht te krijgen in hun financiën. Daarnaast denk ik graag mee over leermiddelenbeleid, aanbestedingen en de organisatie van uw leermiddelenfonds. Graag werk ik de komende jaren samen met scholen en marktpartijen om de leermiddelenmarkt in het voortgezet onderwijs in de juiste richting te ontwikkelen. Want leermiddelen zijn en blijven hulpmiddelen die ten dienste staan van het doel: kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen.

Bent u op zoek naar een professional die helpt om uw puntjes op de U te zetten? Neem dan contact met me op.

Recente blogs

Whitepaper ontvangen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.