Privacyverklaring

Last Updated: 8 september, 2022

Privacyverklaring uw-umlaut

Dit is de privacyverklaring van uw-umlaut. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?

Uw-umlaut is de eenmanszaak van Jonas Grütters.

Wij verwerken zelf ook persoonsgegevens. U leest hier hoe wij daarbij uw privacy beschermen. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door uw-umlaut?

Neem dan contactop via contact@uw-umlaut.nl.

 

Cookies

Bezoekt u onzewebsite, dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies. We gebruikentechnische cookies om de website te laten functioneren. Ook gebruiken wij eenprogramma voor websitestatistieken, maar daarbij anonimiseren we uw gegevens zoveel mogelijk.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om potentiële opdrachtgevers te kunnen bereiken.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat meestal omdat u zelf contact met ons heeft opgenomen. En u daarbij informatie over uzelf heeft gegeven. Bijvoorbeeld als u het contactformulier op de website invult.

 

Mogen we uw persoonsgegevens verwerken?

Grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG) en voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG).

 

Toestemming

Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer.

 

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Een voorbeeld vaneen technische maatregel is dat uw gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden als u gebruikmaakt van een online formulier op de website van uw-umlaut. Ook worden uw gegevens tijdens de verzending versleuteld. Dit betekent dat uw gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen.

Een voorbeeld vaneen organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van uw-umlaut uw gegevens mogen inzien. En deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Maar soms zijn wij verplicht om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld als dat in de Archiefwet staat.

 

Delen wij uw gegevens met derden?

Om onze wettelijke taken te kunnen uitvoeren, kan het nodig zijn om gegevens te delen met andere partijen (derden). Dit kan zowel binnen Nederland zijn als binnen de Europese Unie (EU). Of soms ook daarbuiten. Als wij uw gegevens buiten de EU delen, informeren wij u daar apart over.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal privacy rechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken.

 

Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. En bent u het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een privacy klacht bij ons melden.